Skip to main content

Geothermische boringen zijn een belangrijk element van systemen met geothermische warmtepompen. Deze warmtepompen zijn een innovatief en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele verwarmingssystemen.

Geothermie is het onttrekken van aardwarmte aan de bodem en het is terecht in opmars: het is ecologisch verantwoord, duurzaam en betaalbaar. Hoe het precies werkt? We ontnemen via borigen warmtewinning en koudewinning in de ondergrondse lagen aanwezige natuurlijke warmte. Hoe dieper de boring, hoe warmer want hoe minder invloed van temperaturen boven de grond.
Aardwarmte is een energiebron die onuitputtelijk is, bovendien is ze duurzaam en gratis.

De enige investering die je maakt, is in het warmtepompsysteem. Dit systeem verbruikt geen fossiele brandstoffen en zelfs geen water, omdat hetzelfde water met koelvloeistof telkens opnieuw door het gesloten circuit wordt gestuurd. Zo kan je je huis op een milieubewuste en goedkope manier verwarmen in de winter én afkoelen in de zomer.

HOE ZIT HET SYSTEEM IN ELKAAR?

Na de geothermische boring monteren we verticale sondes in het boorgat. Deze worden aangesloten met de warmtepomp en verbonden met horizontale ondergrondse leidingen die perfect verdeeld en gespreid worden via precieze berekeningen.

Om de thermische belasting gelijkmatig te houden, maken we gebruik van de Tichelmanmethode of een centrale collectorput met inregelventielen. Daarna vullen we de collector met koelvloeistof.

WAT IS EEN WARMTEPOMP?

Een warmtepomp onttrekt warmte aan de bodem en geeft deze daarna af in je woning. Het systeem bestaat uit een kringloop van verschillende elementen: warmtewisselaars, een compressor en een expansieventiel. Deze werken samen om de natuurkundige processen van verdampen en condenseren te bekomen.
Tussen de bronzijde en afgiftezijde stroomt een koudemiddel dat met behulp van de compressor wordt rondgepompt. Het koudemiddel haalt warmte uit de bron doordat het verdampt onder lage druk en wordt gasvormig. In een gesloten systeem wordt vervolgens het aanwezige gas rondgepompt en weer in druk verhoogd. Het resultaat is dat het warme gas condenseert bij de hoge temperatuur en verhoogde druk, waardoor warmte vrij komt.

Deze warmte wordt aan de lucht of een watercircuit afgegeven en wordt vervolgens in de ruimte afgegeven. Daarna wordt de druk in de condensor weer verlaagd en het koudemiddel als vloeistof getransporteerd om opnieuw energie te gaan opnemen. Als dit is gebeurd, wordt de druk in de condensor weer verlaagd, wordt het koudemiddel als vloeistof getransporteerd naar het buitendeel en kan er weer nieuwe energie uit de buitenlucht worden opgenomen. Zo herhaalt de cyclus zich.

Het systeem maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen en is daarmee bijna onderhoudsvrij, zeer milieuvriendelijk, zuinig en veilig. De compressor is het enige element dat wat elektriciteit verbruikt maar met een fantastisch rendement; slechts één deeltje op vijf delen warmte.

HOE KAN EEN WARMTEPOMP OOK KOELEN?

Bij warm weer zet je de warmtepomp uit werking waardoor er ook geen elektriciteit meer wordt verbruikt en dan wordt de temperatuur van de bodem via een aparte wisselaar onder de vloer door gestuurd. Vloerverwarming dient dus als vloerkoeling in de zomer. Deze manier van koelen is veel aangenamer dan de kou die een airco veroorzaakt.

WETGEVING & SUBSIDIËRING

Wat staan er in de wet over geothermische boringen?

    • tot en met een diepte van het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1 aan dit besluit en buiten een beschermingszone type III: klasse 3
    • dieper dan het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1 aan dit besluit of gelegen binnen een beschermingszone type III en met een diepte van minder dan 500 m t.o.v. het maaiveld klasse 2
      • Klasse 3 staat voor de meldingsplicht via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.
      • Klasse 2 staat voor een vergunningsplicht via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Reken op een termijn van ca. 3 maanden voor de vergunning. Hierbij helpen we je graag met het verstrekken van de technische gegevens.

Is een vergunning vereist?

Dat hangt af van het dieptecriterium, maar dit helpen wij je met plezier nakijken of check dov.vlaanderen.be.

Bestaan er subsidies voor geothermische boringen?

In sommige gevallen kan een subsidie worden aangevraagd voor een geothermische boring met warmtepomp. Meer informatie vind je op www.energiesparen.be.